GISMETEO: Погода по г. ХерсонGISMETEO: Погода по г. ХерсонGISMETEO: Погода по г. Херсон
Суббота, 29 Фев 2020, 05:15
Приветствую Вас Гость | RSS

Специалист гражданской защиты             Херсон


Форма входа

Календарь
«  Декабрь 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Статистика
Главная » 2015 » Декабрь » 17 » Деякі питання проведення перевірок
22:29
Деякі питання проведення перевірок

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
02 листопада 2015 року N 1337

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 листопада 2015 р. за N 1467/27912

ПОРЯДОК
проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Ссылка на скачивание документа:  

http://sector-cz-koms.at.ua/load/dokumenty_dlja_predprijatij/dokumenty_ogd/nakaz_ministerstva_vnutrishnikh_sprav_ukrajini_02_listopada_2015_roku_n_1337_porjadok_provedennja_planovikh_pozaplanovikh_perevirok_shhodo_doderzh/8-1-0-142

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо організації та здійснення державного нагляду (контролю) посадовими особами Державної служби України з надзвичайних ситуацій та посадовими особами головних управлінь (управлінь) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного та республіканського значення (далі - територіальні органи) за додержанням і виконанням суб'єктами господарювання, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери їх управління, вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

2. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту УкраїниЗакону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

3. Посадові особи ДСНС України та її територіальних органів здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки шляхом проведення планових та позапланових перевірок стану додержання та виконання суб'єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

4. Перевірки проводяться з метою здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, виявлення порушень і запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захисту життя та здоров'я людей.

5. Перевірки проводяться за адресою розташування об'єктів перевірок суб'єкта господарювання в робочий час, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

6. Суб'єкти господарювання зобов'язані безперешкодно допускати посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів для здійснення огляду (обстеження) будівель, приміщень, споруд, устаткування, території, надавати для ознайомлення документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у зазначеній сфері, а також їх копії у разі необхідності в порядку, визначеному законодавством.

7. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

акт, складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (далі - акт перевірки), - документ, який складається посадовою особою ДСНС України або її територіального органу за результатами здійснення планової або позапланової перевірки у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, що містить відомості про стан виконання (додержання) суб'єктом господарювання вимог законодавства у зазначеній сфері та детальний опис виявлених порушень із зазначенням нормативно-правових актів та нормативних документів, вимоги яких порушені;

припис - обов'язкова для виконання суб'єктом господарювання письмова вимога уповноваженої посадової особи ДСНС України або її територіального органу щодо усунення у визначені строки порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, яка складається на підставі акта перевірки;

об'єкт перевірки - будівлі, приміщення, споруди, в тому числі ті, що знаходяться на стадії будівництва (монтажу, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту), території, які перебувають у власності або користуванні суб'єкта господарювання та використовуються ним для провадження господарської діяльності чи перебувають на балансі (належать до сфери управління) міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (їх територіальних органів), Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, інших державних органів та органів місцевого самоврядування;

посадова особа ДСНС України - посадова особа ДСНС України або її територіального органу, яка у визначеному законом порядку уповноважена на здійснення державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

II. Організація проведення перевірок

1. Планові перевірки проводяться відповідно до планів перевірки, які щоквартально затверджуються ДСНС України або її територіальними органами та оприлюднюються на їх офіційному веб-сайті до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

2. Плани перевірок апарату ДСНС України затверджуються Головою ДСНС України або його заступником, до повноважень якого відповідно до розподілу обов'язків віднесено питання державного нагляду (контролю).

Плани перевірок, що здійснюються посадовими особами територіального органу ДСНС України на території певної адміністративної одиниці, затверджуються керівником відповідного територіального органу або його заступником, до повноважень якого відповідно до розподілу обов'язків віднесено питання державного нагляду (контролю).

3. У плані перевірки зазначаються найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, адреса розташування об'єкта (об'єктів) перевірки, дата початку здійснення заходу та дата його закінчення.

4. Періодичність здійснення планових перевірок суб'єктів господарювання визначається з урахуванням Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року N 306 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року N 361).

5. У разі взяття на облік нового об'єкта в період, на який уже затверджено план перевірки, зазначений об'єкт включається до плану перевірки на наступний плановий період.

6. Відповідно до затвердженого у встановленому порядку плану перевірок для здійснення планової перевірки ДСНС України або її територіальними органами видається наказ про проведення перевірки.

7. Наказ про проведення перевірки має містити:

найменування/прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання;

місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання та адреса розташування об'єкта перевірки;

предмет перевірки;

дату початку та дату закінчення перевірки;

посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка буде здійснювати перевірку.

8. На підставі наказу на проведення перевірки оформлюється посвідчення на проведення перевірки (додаток 1).

Посвідчення на проведення перевірки посадовими особами ДСНС України оформлюється на бланку ДСНС України для загального листування за підписом Голови ДСНС України або його заступника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов'язків віднесено питання державного нагляду (контролю), та скріплюється гербовою печаткою.

Посвідчення на проведення перевірки суб'єктів господарювання, що здійснюється посадовими особами територіального органу ДСНС України на території відповідної адміністративної одиниці, оформлюється на бланку територіального органу ДСНС України для загального листування за підписом керівника цього територіального органу або його заступника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов'язків віднесено питання державного нагляду (контролю), та скріплюється гербовою печаткою.

Посвідчення реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на проведення перевірки (додаток 2), який повинен бути прошитий, пронумерований та скріплений печаткою.

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються:

найменування структурного підрозділу ДСНС України або її територіального органу, що здійснює перевірку;

тип перевірки (планова або позапланова);

найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо якого (якої) здійснюється перевірка;

місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу та адреса розташування об'єкта перевірки, щодо якого здійснюється перевірка;

номер і дата наказу ДСНС України або її територіального органу, відповідно до якого здійснюється перевірка;

дата початку та дата закінчення перевірки;

посадові особи ДСНС України або її територіального органу, які будуть здійснювати перевірку, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;

предмет та підстава для здійснення перевірки;

інформація про здійснення попередньої перевірки (тип та строк її здійснення).

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

Посвідчення на проведення перевірки зберігається в наглядовій справі на об'єкт перевірки в органі, який здійснював перевірку.

9. ДСНС України або її територіальний орган здійснює планову перевірку за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планової перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня її здійснення.

Повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 3) надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення (телефонограмою) за рахунок коштів ДСНС України (її територіального органу) або вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання.

У разі направлення повідомлення про проведення планової перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення (телефонограмою) планова перевірка здійснюється не раніше ніж через п'ятнадцять днів з дня відправлення суб'єкту господарювання такого повідомлення.

Повідомлення про проведення планової перевірки посадовими особами ДСНС України оформлюється на бланку ДСНС України для загального листування за підписом Голови ДСНС України або його заступника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов'язків віднесено питання державного нагляду (контролю).

Повідомлення про проведення планової перевірки, що здійснюється посадовими особами територіального органу ДСНС України на території відповідної адміністративної одиниці, оформлюється на бланку територіального органу ДСНС України для загального листування за підписом керівника цього територіального органу або його заступника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов'язків віднесено питання державного нагляду (контролю).

У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються:

дата початку та дата закінчення здійснення планової перевірки;

найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо якого (якої) буде здійснюватися перевірка;

назва та адреса розташування об'єкта перевірки;

найменування підрозділу ДСНС України або її територіального органу, посадові особи якого будуть здійснювати перевірку.

Копія повідомлення про проведення планової перевірки та копія повідомлення про вручення поштового відправлення (у разі надіслання повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення) зберігаються в наглядовій справі на об'єкт перевірки в органі, який здійснював перевірку.

10. Тривалість планової перевірки визначається залежно від площі (території) об'єкта перевірки, кількості будівель, приміщень та дільниць, які перебувають у власності або користуванні суб'єктів господарювання, а також ступеня ризику від провадження господарської діяльності, але не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

11. Продовження строку проведення планової перевірки не допускається.

12. Позапланова перевірка суб'єкта господарювання - це перевірка, проведення якої не передбачено планами перевірок ДСНС України та її територіальних органів.

13. Підставами для здійснення позапланової перевірки є:

1) подання суб'єктом господарювання письмової заяви до ДСНС України або її територіального органу про здійснення перевірки за його бажанням;

2) перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, виданих за результатами проведення планових перевірок;

3) обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав. У разі надходження такого звернення до територіальних органів ДСНС України позапланова перевірка здійснюється тільки за наявності згоди ДСНС України на її проведення.

У разі якщо порушення, зазначені у зверненні, були виявлені при проведенні перевірки у попередньому плановому періоді, і по яким були вжиті відповідні заходи реагування, таке звернення не може розглядатись як підстава для проведення позапланової перевірки;

4) настання аварії, іншої небезпечної події, що була пов'язана з діяльністю суб'єкта господарювання.

14. За наявності підстав ДСНС України або її територіальний орган видає наказ про проведення позапланової перевірки з урахуванням вимог пункту 7 цього розділу.

15. На підставі наказу про проведення позапланової перевірки оформлюється посвідчення на проведення позапланової перевірки з урахуванням вимог пункту 8 цього розділу.

16. Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення позапланової перевірки.

17. Посадові особи ДСНС України або її територіальних органів зобов'язані ознайомити керівника суб'єкта господарювання або уповноважену ним особу з підставою проведення позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного наказу на проведення позапланової перевірки та пред'явити посвідчення на проведення позапланової перевірки.

18. Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку проведення позапланової перевірки не допускається.

19. Планові перевірки установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (їх територіальних органів), Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, а також будівель, приміщень, споруд, що перебувають у власності (користуванні) цих установ або організацій, проводяться щороку згідно з затвердженими ДСНС України та її територіальними органами планами перевірок, за винятком установ та організацій, контроль за дотриманням пожежної безпеки на яких здійснюється відомчою службою пожежної безпеки відповідно до статті 61 Кодексу цивільного захисту України.

20. Перевірки додержання і виконання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади (їх територіальними органами), Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки здійснюються один раз на п'ять років на підставі плану, який щороку затверджується Кабінетом Міністрів України.

21. За наявності будівель, споруд, приміщень, дільниць та територій, які перебувають у власності або користуванні суб'єкта господарювання, використовуються ним для провадження господарської діяльності та здаються в оренду (суборенду) іншим суб'єктам господарювання, ДСНС України або її територіальний орган безпосередньо або через суб'єкта господарювання (шляхом зазначення про це у повідомленні про перевірку) ознайомлює орендарів про дату та час здійснення планової перевірки з метою забезпечення їх присутності (або уповноважених осіб) під час проведення перевірки.

III. Проведення перевірок

1. Перевірка складається з таких основних частин:

підготовка до перевірки;

проведення перевірки;

оформлення результатів перевірки;

вжиття відповідних заходів реагування за результатами перевірки.

2. Під час підготовки до перевірки посадові особи ДСНС України або її територіальних органів зобов'язані:

ознайомитися з матеріалами наглядової справи щодо кожного об'єкта перевірки;

визначити перелік питань, необхідних для проведення перевірки (залежно від специфіки господарської діяльності та ступеня ризику від здійснення господарської діяльності суб'єкта господарювання);

ознайомитися з відповідними нормативно-правовими актами та нормативними документами, що стосуються цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, з матеріалами про пожежі та/або випадки виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах перевірки, а також з технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну та техногенну небезпеку об'єкта перевірки.

3. Перед початком перевірки посадові особи, які будуть її здійснювати, зобов'язані:

з'ясувати, хто від суб'єкта господарювання (керівник, уповноважена особа) братиме участь у її проведенні;

у разі участі у проведенні перевірки уповноваженої особи отримати оригінал або належним чином завірену копію документа, яким уповноважено відповідну особу;

пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу, і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення на проведення перевірки.

4. Посадова особа ДСНС України або її територіального органу без посвідчення на проведення перевірки та службового посвідчення не має права її здійснювати.

5. Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб ДСНС України або її територіального органу до здійснення перевірки, якщо останні не пред'явили передбачених пунктом 4 цього розділу документів.

6. Перед початком здійснення перевірки посадова особа ДСНС України або її територіального органу вносить запис до журналу реєстрації перевірок суб'єкта господарювання (за його наявності) про здійснення перевірки.

7. Під час перевірки посадові особи ДСНС України або її територіального органу зобов'язані дотримуватись установлених правил внутрішнього розпорядку роботи суб'єкта господарювання, правил перепускного, внутрішньооб'єктового режиму, особливостей здійснення режимних заходів (у випадку їх встановлення відповідно до Закону України "Про державну таємницю") та вимог охорони праці.

8. Інформація, одержана посадовою особою ДСНС України або її територіального органу під час перевірки, доступ до якої обмежено законом, використовується виключно в порядку, установленому законом.

9. Посадові особи ДСНС України або її територіальних органів під час здійснення перевірок мають право:

проводити огляд (обстеження) об'єкта перевірки, перевіряти організацію роботи та виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, а також документів чи предметів з питань, що виникають під час здійснення перевірки, якщо це передбачено законом;

одержувати під час здійснення перевірки від посадових осіб суб'єкта господарювання довідки, документи, у тому числі проектну документацію щодо об'єкту перевірки та інші матеріали, пояснення і відомості з питань, що виникають під час перевірки;

вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства з цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки;

звертатися у встановленому законом порядку до суду у випадку недопущення посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів до проведення перевірки в цілому чи до окремих приміщень об'єкта перевірки, яка здійснюється в установленому законодавством порядку, з вимогою щодо зобов'язання суб'єкта господарювання забезпечити допуск до здійснення перевірки в цілому або частини приміщень об'єкта перевірки;

надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень законодавства;

притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб та громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, невиконанні приписів та постанов посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів;

вимагати припинення дій, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

фіксувати процес здійснення перевірки на засоби аудіо- та відеотехніки з наданням копії запису керівнику або уповноваженій ним особі суб'єкта господарювання;

звертатися до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об'єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров'ю людей;

застосовувати адміністративно-господарські санкції за порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки відповідно до закону.

10. Посадові особи ДСНС України або її територіальних органів, які здійснюють перевірку, зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання;

не втручатись і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення перевірки;

забезпечувати нерозголошення інформації з обмеженим доступом, комерційної таємниці та іншої інформації суб'єкта господарювання, що стає доступною під час здійснення перевірки;

ознайомити керівника суб'єкта господарювання або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами проведеної перевірки у строки, передбачені законом;

надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення перевірки;

неухильно дотримуватися вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"Кодексу цивільного захисту України та цього Порядку. За порушення встановленого зазначеними нормативно-правовими актами порядку здійснення заходів державного нагляду (контролю) посадові особи ДСНС України або її територіальних органів несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства;

дотримуватись встановлених законодавством обмежень щодо охорони державної таємниці, службової інформації та правил перепускного і внутрішньооб'єктового режимів.

11. У разі якщо суб'єкт господарювання не допускає посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів до проведення перевірки в цілому чи до окремих приміщень об'єкта перевірки, яка здійснюється в установленому законодавством порядку, посадовою особою, яка здійснює перевірку, складається акт про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки, форму якого наведено в додатку 4 до цього Порядку.

Керівник або уповноважена особа суб'єкта господарювання в акті про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки має право подати пояснення і зауваження щодо змісту акта, зазначити мотиви своєї відмови у допущенні до проведення перевірки.

В акті про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки зазначаються дата, час його складання та відомості про посадову особу, яка склала акт, а також посада, прізвище, ім'я, по батькові особи керівника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання, яку ознайомлено з цим актом та якій вручено його під розпис.

Акт про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки складається у двох примірниках, один з яких надається керівнику або уповноваженій особі суб'єкта господарювання, а другий з відміткою про ознайомлення зберігається в наглядовій справі.

У разі відмови керівника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання від підписання акта про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки посадовою особою ДСНС України робиться відповідна відмітка щодо відмови від ознайомлення та отримання цього акта.

У разі відмови керівника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання отримати зазначений акт такий акт надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

12. За результатами проведеної перевірки суб'єкта господарювання посадовою особою ДСНС України або її територіального органу у разі виявлення порушень вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки складається акт перевірки.

Акт перевірки оформлюється з використанням комп'ютерної техніки або розбірливим почерком на друкованих формах. Не допускається внесення до акта перевірки недостовірної інформації.

Посадова особа ДСНС України або її територіального органу зазначає в акті перевірки стан додержання і виконання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

В акті перевірки детально описуються виявлені порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки з посиланням на відповідні вимоги законодавства.

У разі розміщення на об'єкті перевірки приміщень (будівель), що використовуються іншими суб'єктами господарювання для провадження господарської діяльності, порушення, виявлені в цих приміщеннях (будівлях), зазначаються в акті перевірки з розмежуванням порушень щодо кожного окремого приміщення об'єкта перевірки.

Якщо приміщення (будівлі) перебувають у власності фізичної особи, а діяльність в них здійснює суб'єкт господарювання (орендар), акт перевірки вручається суб'єкту господарювання (орендарю), який підлягає перевірці.

В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються посадовими особами ДСНС України або її територіального органу, які здійснювали перевірку, та керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, а також іншими особами, які брали участь у перевірці.

У разі якщо керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа робить письмові зауваження щодо здійснення перевірки, ці зауваження є невід'ємною частиною акта перевірки, який підписується із зауваженнями.

Один примірник акта перевірки надається керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі. У випадку проведення перевірки суб'єкта господарювання, на об'єкті перевірки якого є наявними приміщення (будівлі, споруди, території), що надаються в оренду (суборенду) іншим суб'єктам господарювання, використовуються останніми для провадження господарської діяльності та відображені в акті перевірки, копія акта надається/вручається керівнику або уповноваженій особі такого суб'єкта господарювання.

13. У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи підписати акт перевірки посадова особа ДСНС України або її територіального органу вносить до такого акта відповідний запис.

14. У разі якщо керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа відмовляються від отримання акта перевірки особисто, такий акт направляється суб'єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

15. Другий примірник акта перевірки зберігається протягом п'яти років у наглядовій справі на об'єкт перевірки в органі, який здійснював перевірку. До акта перевірки додаються копії документів, що підтверджують факт поштового відправлення, та копія повідомлення про вручення поштового відправлення (у разі надіслання повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

16. Акти перевірок реєструються у журналі реєстрації актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, форму якого наведено у додатку 5 до цього Порядку.

17. У разі відсутності порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадова особа ДСНС України або її територіального органу, яка здійснювала перевірку, доповідає відповідним рапортом керівнику ДСНС України або її територіального органу чи заступнику керівника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов'язків віднесено питання державного нагляду (контролю).

На підставі рапорту керівник ДСНС України або її територіального органу чи заступник керівника, до повноважень якого відповідно до розподілу обов'язків віднесено питання державного нагляду (контролю), листом повідомляє суб'єкта господарювання про відсутність порушень за результатами здійснення перевірки.

18. На підставі акта перевірки, у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, які створюють загрозу життю та/або здоров'ю людей, ДСНС України або її територіальний орган звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об'єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг.

У разі наявності на об'єкті перевірки інших порушень посадовою особою ДСНС України або її територіального органу на підставі акта перевірки складається припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки згідно з додатком 6 до цього Порядку (далі - Припис).

19. На підставі акта перевірки, складеного за результатами позапланової перевірки, яка здійснювалась на підставах, визначених підпунктами 3 або 4 пункту 13 розділу II цього Порядку, звернення до адміністративного суду щодо вжиття заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об'єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг та/або складання припису є обов'язковим.

Припис складається у двох примірниках, що підписуються посадовими особами ДСНС України або її територіальних органів, які здійснювали перевірку, та керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою із зазначенням строків усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Один примірник припису не пізніше п'яти робочих днів з дня складання акта перевірки надається керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі для виконання, а другий - долучається до наглядової справи органу, посадові особи якого здійснювали перевірку, для контролю.

20. У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від підписання та/або отримання припису посадова особа ДСНС України або її територіального органу вносить до такого припису відповідний запис, а такий припис надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

21. Копії документів, що підтверджують факт поштового відправлення, та копія повідомлення про вручення поштового відправлення (у разі надіслання припису рекомендованим листом з повідомленням про вручення) зберігаються в наглядовій справі на об'єкт перевірки в органі, який здійснював перевірку.

22. До припису включаються не усунені порушення, виявлені під час проведення попередніх перевірок, із зазначенням строків, які пропонувалися для їх усунення, та пропонуються нові строки усунення порушень. При цьому зазначаються нові порушення, які були виявленні під час проведення перевірки, і строки їх усунення.

23. Під час проведення планової або позапланової перевірки у попередньому приписі, якщо такий є, посадова особа ДСНС України або її територіального органу, яка здійснювала перевірку, зобов'язана зробити відмітки. При усуненні запропонованих приписом порушень навпроти кожного з них робиться позначка "виконано", ставиться дата перевірки та підпис посадової особи, яка здійснювала перевірку, а при невиконанні - у кінці припису відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, зазначаються заходи, які вжито за наслідками перевірки, з чим ознайомлюється керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа.

24. У разі непогодження із запропонованими до усунення порушеннями чи строками їх усунення керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа має право оскаржити припис до ДСНС України або суду.

25. За результатами розгляду скарг на припис у разі встановлення фактів порушення стосовно його винесення або оформлення ДСНС України може прийняти рішення про скасування припису в частині або в цілому.

26. Строки усунення порушень, зазначених у приписі, встановлюються посадовою особою ДСНС України або її територіального органу, які здійснювали перевірку, залежно від виявлених порушень законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

27. Контроль за виконанням приписів, наданих за результатами перевірки, здійснюється органом, який його видав.

28. Наявність припису, складеного на підставі акта перевірки, не позбавляє ДСНС України або її територіальний орган права звернення до адміністративного суду з позовом про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) при наявності порушень, які створюють загрозу життю та/або здоров'ю людей.

29. На кожен об'єкт перевірки, а також на об'єкти нового будівництва в ДСНС України або її територіальному органі заводиться окрема наглядова справа, в якій зберігаються документи, що складаються за результатами перевірок, у тому числі орендованих будівель та приміщень, матеріали листування, а також декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки (для суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику - висновки за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення), рішення (постанови, ухвали) суду щодо вжиття заходів реагування, договори оренди та інші документи, що характеризують дотримання на об'єкті протипожежного стану, виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту відповідно до змісту наглядової справи (додаток 7), та загальних відомостей про об'єкт (об'єкти) перевірок (додаток 8), які потрібно відобразити у наглядовій справі.

30. Наглядові справи повинні постійно зберігатись у спеціально визначених місцях та обліковуватись у спеціальному журналі обліку наглядових справ (додаток 9).

31. ДСНС України та її територіальні органи здійснюють контроль за своєчасним виконанням плану перевірок суб'єктів господарювання, перевіряють наявність та розглядають матеріали наглядової справи після кожної перевірки об'єкта.

32. За результатами перевірки наглядової справи робляться письмові відмітки щодо її ведення і якості нагляду.

33. Щороку до 01 квітня ДСНС України та її територіальні органи готують звіт про виконання квартальних планів перевірок суб'єктів господарювання за попередній рік, який оприлюднюється на офіційних веб-сайтах.

 

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення
МВС України

Д. В. Горбась

Просмотров: 910 | Добавил: tegin7460
Херсонский ТОП Украинский портАл